Mekanisk bearbetning

Mekanisk bearbetning

Tillverkning av formverktyg för gummi och plast

Då vi har egna verktygsmakare är vi med i hela tillverkningskedjan, från ritning till färdig slutprodukt. Därmed kortas tiden ned från order till färdig produkt avsevärt, utan onödiga mellanhänder. Att vi ansvarar för varje led i processen gör också att vi kan tänka långsiktigt och lägga upp hela arbetet på ett konsekvent och genomtänkt sätt, utan att något moment lämnas i händerna på en eventuell tredje part.

Ring oss för mer information om mekanisk bearbetning.

Verktyg för klippning, bockning och stansning

Verktyg2

Verktyg

Vi tillhandahåller formverktyg för gummi och plast liksom verktyg för klippning, bockning och stansning. Även här kan vi själva sköta hela tillverkningsprocessen och utföra varje moment under resans gång. Vår rutinerade verktygsmästare, i kombination med arbetslagets samlade kompetens, medför snabb leverans och hög kvalitet. Vi föredrar att arbeta nära, och i dialog med, beställaren, och är inte nöjda förrän kunden är det.

Välkomna in till oss!

Legotillverkning i stora och små serier

Vi utför även legotillverkning av svarvade och frästa detaljer i stora och små serier till verkstadsindustrin. Inget uppdrag är för stort eller för litet, och är du i behov av hjälp med legotillverkning i plast är det oss på Formgummigruppen du skall vända dig till! Efter många år i branschen har vi stött på det mesta, och vi behärskar ett flertal produktionstekniker.
Vi vet också mer än väl att olika kunder kan ha vitt skiljda krav och behov, även om de t.ex. verkar inom samma bransch, är nischade mot samma målgrupp eller på annat sätt bedriver likartade verksamheter. Därför strävar vi hela tiden efter att göra det yttersta för att uppfylla våra beställares önskningar genom en nära dialog och lyhördhet inför eventuella krav på utförande, tillverkning och ändamål.

Kontakta oss nu för mer information om tillverkning av verktyg och legotillverkning!