Kvalitet

Våra kunder ställer höga krav. Det gör vi också

Frame Right
Hög kompetens, hög kvalitet och hög kapacitet är viktiga krav i denna bransch. Vi kan uppfylla dessa krav tack vare vår styrka i vår lilla organisation, flexibla produktion och vår leveranssäkerhet.

Hos oss finns engagemang, yrkesstolthet, arbetsglädje och väl utvecklad teknik.

För att säkerställa kvalitén på våra slutprodukter kan vi utföra:

  • Rheometertester
  • Draghållfasthet
  • Sättningsprover
  • Svällningsprover
  • Mooney-viskositetsmätning

 

Certifikat

Vintrosa Gummi AB

Frame Left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS Hevea

Frame Left

Frame Left

 

 

 

 

 

 

 

AS Vasar Instrument

Frame Left